Print

BEZPIECZEŃSTWO PRACY

Print

PROGRAM USUWANIA AZBESTU

Mieszkańcy Gminy Władysławów
Urząd Gminy Władysławów uprzejmie informuje, że począwszy od dnia 20 marca 2017 r. wszyscy mieszkańcy naszej gminy zainteresowani demontażem  i utylizacją wyrobów zawierających azbest mogą w tutejszym Urzędzie Gminy złożyć wniosek o sfinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest. Każdy kto złoży ów wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami i spełnia wymienione poniżej kryteria może liczyć na 100 % sfinansowanie  kosztów demontażu i odbioru eternitu lub obioru zdjętego już eternitu.
Aby otrzymać pomoc finansową na prace związane z demontażem, odbiorem oraz unieszkodliwieniem eternitu należy:
- posiadać tytuł prawny do obiektu znajdującego się na terenie gminy Władysławów
- w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę organu administracji architektoniczno – budowlanej – Starosty Tureckiego,
- przedłożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami (kserokopia zgłoszenia zamiaru budowy, wykonania robót budowlanych, oraz – w przypadku gdy obiekt budowlany jest związany z produkcją rolną – oświadczenie o pomocy de minimis) w Urzędzie Gminy Władysławów.
Wnioski o sfinansowanie demontażu wyrobów zawierający azbest należy składać w terminie od 20 marca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r., a całe przedsięwzięcie realizowane jest  w ramach „Realizacji programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Tureckiego  w roku 2017” i jest elementem programu dotowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, a także środków własnych z budżetu Powiatu Tureckiego, oraz budżetu Gminy Władysławów.
Więcej informacji w Urzędzie Gminy Władysławów, pok. 111, bądź pod numerem telefonu  (63) 280 46 48.

Formularze do pobrania (tutaj)


Print

Jeśli chcesz mieć wiernego przyjaciela - przygarnij psa

 

Ratując jednego psa, nie zmienimy świata...ale świat zmieni się dla tego jednego psa...

Wszystkie psy zabłąkane, zagubione, porzucone przez swoich właścicieli, lub też z jakichkolwiek innych przyczyn bezdomne i błąkające się na terenie Gminy Władysławów, zostają regularnie odławiane i umieszczane w Schronisku "Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego" Longina Siemińskiego z siedzibą w Łodzi przy ul. Kosodrzewiny 56, oraz filią w miejscowości Wojtyszki 18, gm. Brąszewice. Tam z kolei każde zwierzę zostaje objęte opieką lekarsko-weterynaryjną obejmującą profilaktykę, leczenie, kastrację oraz sterylizację, by na koniec oznakowane podskórnym czipem trafić do boksu, gdzie już tylko czeka na nowego właściciela. Dzięki tym wszystkim zabiegom każdy kto zdecyduje się adoptować psa ze schroniska może mieć pewność że jego nowy przyjaciel przeszedł wszystkie niezbędne szczepienia i jeśli zaszła taka potrzeba leczenie - wszystkie te informacje znajdują się w „Książeczce zdrowia psa” założonej w dniu przyjęcia zwierzęcia do schroniska. Oprócz książeczki każdy nowy właściciel w ramach wyprawki otrzyma dla swojego czworonoga od Gminy Władysławów 10 kg suchej karmy.
 
By adoptować bezpańskiego psa ze schroniska należy:
 
- być osoba pełnoletnią posiadająca dowód tożsamości z adresem zameldowania
 
- skontaktować się z Urzędem Gminy Władysławów: pok. nr 110, tel.: 63 280 46 47
 
- podpisać ze schroniskiem umowę adopcyjną
 
- zapewnić zwierzęciu „ciepły kąt” i „odrobinę serca”
 
Na obecną chwilę nowego domu szukają:
 
 
 
 
 
 
Serdecznie zapraszamy szkoły, przedszkola, stowarzyszenia, firmy i osoby prywatne do podjęcia współpracy z Urzędem Gminy Władysławów w celu poprawy smutnego losu bezpańskiego czworonoga.
 
Link do strony Schroniska: http://www.hotelzwierzat.com/index.php
Print

TELEFON ALARMOWY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

TELEFON ALARMOWY GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szanowni Państwo informujemy, że wszelkie awarie wodociągów i kanalizacji można zgłaszać pod numerem alarmowym: 730-215-415.

Print

"Czas na aktywizację"

Europejskie Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich wraz z Turecką Izbą Gospodarczą oraz Gminą Osiek Mały zapraszają do udziału w bezpłatnym projekcie "Czas na aktywizację".

Szczegóły na stronie www.tig.turek.pl

Formularz rekrutacyjny można pobrać tutaj.

 

 

 

Print

Powoływania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy

Informujemy, że planowane jest uruchomienie procesu powoływania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusie podoficerów i oficerów w niżej wymienionych jednostkach WOT.

Szczegóły na www.konin.wku.wp.mil.pl

 

                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając