Urząd Gminy Władysławów

Wybierz kontakt:

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

NIP: 668-12-90-490
REGON: 000551131

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.15 - 15.15
wtorek - piątek: 7.15 - 15.15

Główne konto e-mail Urzędu Gminy Władysławów:
e-mail: ug [znak_małpy] wladyslawow.pl
numer telefonu: (63) 279 50 03
numer fax: (63) 280 46 67

Wójt Gminy:
Zając Krzysztof

pokój: 103
tel. (63) 280 46 56
e-mail: wojt [znak_małpy] wladyslawow.pl

Z-ca Wójta:
Szewczyński Piotr

pokój: 105
tel. (63) 280 46 54
e-mail: zastepca [znak_małpy] wladyslawow.pl

Sekretarz Gminy:
Rajczyk Tomasz

pokój: 107
tel. (63) 280 46 52
sekretarz [znak_małpy] wladyslawow.pl

Skarbnik Gminy:
Klanowska Elżbieta

pokój: 1A
tel. (63) 280 46 60
e-mail: skarbnik [znak_małpy] wladyslawow.pl

Kierownik Referatu Finasów:
Skoczylas Barbara

pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse [znak_małpy] wladyslawow.pl

Sekretariat Urzędu Gminy:
Kozłowska Iwona

pokój: 104
tel. (63) 280 46 57
e-mail: sekretariat [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. promocji, rozwoju lokalnego, turystyki, sportu i rekreacji: 
Zydorkiewicz Tomasz

pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: promocja [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowiko ds. księgowości dochodów budżetowych: 
Sielska-Czaja Maria

pokój: 1
tel. (63) 280 46 58
e-mail: finanse [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat: 
Rychter 
Jolanta 
Stanowisko ds. księgowości podatkowej: 
Laskowska Krystyna

pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: podatki [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. podatków od środków transportowych, Audyt wewnętrzny, ZUS , Płace:
Ressel Marzena

pokój: 1
tel. (63) 280 46 59
e-mail: place [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy, sołectw i działalności gospodarczej: 
Turos Beata

pokój: 3
tel. (63) 280 46 36
e-mail: biurorady [znak_małpy] wladyslawow.pl

Zastępca Kierownika USC:
Stasiak Anna

pokój: 10
tel. (63) 280 46 43
e-mail: elud [znak_małpy] wladyslawow.pl

Kierownik USC
Drzewiecki Mariusz
pokój: 11
tel. (63) 280 46 31
e-mail: usc [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. zamówienień publicznych, planowania przestrzennego: 
Dorota Włodarczyk

pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: zamowienia [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. dróg, ochrony zdrowia, oświetlenia ulicznego i numeracji nieruchomości
Orlikowska Janina

pokój: 108
tel. (63) 280 46 51
e-mail: drogi [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. kadr, organizacyjnych i rolnictwa: 
Gralak Liliana

pokój: 2
tel. (63) 280 46 50
e-mail: kadry [znak_małpy] wladyslawow.pl

Kierownik referatu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 
Szczap Jarosław

pokój: 109
tel. (63) 280 46 66
e-mail: inwestycje [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. gospodarki gruntami, gospodarki komunalnej i lokalowej: 
Feliks Anna

pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: grunty [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. inwestycji i budownictwa:
Maroń Stanisław

pokój: 112
tel. (63) 280 46 49
e-mail: zamowienia [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. ochrony środowiska: 
Kacprzak Daniel

pokój: 110
tel. (63) 280 46 47
e-mail: srodowisko [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. administracyjno - biurowych i gospodarki wodno-ściekowej: 
Szewczyńska Nina

pokój: 111
tel. (63) 280 46 48
e-mail: woda [znak_małpy] wladyslawow.pl

Stanowisko ds. informatyzacji i zabezpiecznia informacji: 
Waldemar Leśniak

parter
tel. (63) 280 46 39
e-mail: admin [znak_małpy] wladyslawow.pl


                                

Witam w gminie Władysławów

Serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzania władysławowskiej ziemi, ufając, że pobyt wśród nas dostarczy przyjemnych wrażeń.

Wójt Gminy Władysławów
Krzysztof Zając