Drukuj

Jest apel Rady Gminy Władysławów w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej

(1)
 
piątek, 09, czerwiec 2017 12:52

Jest apel Rady Gminy Władysławów w sprawie realizacji budowy ścieżki rowerowej

Już po raz XXXI w tej kadencji radni Gminy Władysławów zebrali się, by radzić i dyskutować o przyszłości gminy. W sobotę, 3 czerwca, odbyła się sesja, na której podjęte zostały uchwały, ale jednym z istotnych punktów obrad był też Apel do Zarządu Powiatu Tureckiego o podjęcie działań, zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy ścieżki rowerowej łączącej Turek z gminą Władysławów. Potrzeba budowy tej ścieżki została dostrzeżona w Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Turkowskiej Unii Rozwoju – LGD T.U.R. na lata 2016 - 2026, Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015 – 2025, a także w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Władysławów na lata 2014 – 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Władysławów na lata 2017–2022 oraz zmiany w budżecie gminy Władysławów na 2017 rok były jednym z punktów sobotniej sesji Rady Gminy Władysławów. Zmiany te omówiła skarbnik gminy, Elżbieta Klanowska, a Radni podjęli uchwały jednogłośnie. Równie zgodni byli przy podejmowaniu uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej powiatowej spółce wodnej, która zajmuje się rowami, położonymi przy gruntach zrzeszonych w spółce mieszkańców gminy. Z obrad wycofano natomiast punkt, dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów z gminy Władysławów. Sołtysi nie kryli rozgoryczenia, jednak wycofanie punktu nie wyklucza ustalenia takich diet w przyszłości. Konieczne jednak jest wcześniejsze zabezpieczenie środków na ten cel w budżecie.
Najbardziej emocjonującym punktem obrad był Apel Rady Gminy Władysławów do Zarządu Powiatu Tureckiego w celu podjęcia działań zmierzających do rozpoczęcia realizacji budowy ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 3219P Genowefa–Władysławów–Turek. Ścieżka taka nie tylko poprawiłaby bezpieczeństwo uczestników ruchu na tej trasie, ale też zaktywizowałaby społeczeństwo do aktywności fizycznej. Byłby to niezwykle pożądany ciąg pieszo-rowerowy. Dodać należy, że pobliskie gminy mają już takie ścieżki. Wśród nich jest gmina Krzymów, w której nie tak dawno powstała ścieżka rowerowa aż do Kun. Jak twierdził radny Mirosław Rosiak z Kun powiat koniński, który realizował tę inwestycję chciał współpracować z powiatem tureckim, jednak według jego wiedzy nie było ze strony powiatu tureckiego woli takiej współpracy. W samym powiecie tureckim sporo już jest ścieżek pieszo-rowerowych, a najbliższa gminie Władysławów jest ścieżka na Zdrojkach w Turku, której przedłużenie mogłoby połączyć Turek i Władysławów. Radny Jacek Kalinowski przypominał, że są pilniejsze do wykonania inwestycje, chociażby budowa chodnika w Chylinie przy Szkole Podstawowej, jednak jak zapewniał radny Maciej Czaja, jedno nie wyklucza drugiego. Przecież chodnik naprzeciw Szkoły Podstawowej w Chylinie będzie częścią ciągu pieszo-rowerowego Turek–Kuny. Apel, kierowany do Władz powiatu tureckiego, obejmuje bowiem trasę przy drodze powiatowej od Turku do Genowefy. Zastępca wójta, Piotr Szewczyński podkreślał wielokrotnie, że ścieżka rowerowa wzdłuż drogi powiatowej to wymóg XXI wieku. Warto wspomnieć, że trasa ta jest bardzo niebezpieczna, o czym świadczą liczne wypadki z udziałem rowerzystów. Mimo niebezpieczeństwa wielu mieszkańców naszej gminy uczęszcza tą trasą zarówno w celach rekreacyjnych, jak też dojeżdżając w ten sposób do pracy czy szkoły. Liczba mieszkańców gminy Władysławów z roku na rok zwiększa się. Jeszcze w 2007 roku zameldowanych na stałe było 8004 mieszkańców, a w tym roku jest to już 8200 osób. Budowa takiej ścieżki rowerowej jest więc bardzo zasadna. Stąd też radni, mimo wcześniejszych wątpliwości, zdecydowali wystosować taki apel do Zarządu Powiatu. Nawet radny Ryszard Wypych, wcześniej sceptycznie nastawiony, zadecydował, że przyłączy się do Apelu, gdyż gminę nic to nie kosztuje, a być może wpłynie na decyzję w Zarządzie i przyspieszy budowę takiej ścieżki, która wielokrotnie w dokumentach strategicznych była planowana. Warto dodać, że ogromną część środków finansowych na ten cel można pozyskać ze środków Unii Europejskiej. Gmina Władysławów bezskutecznie od 2008 roku wnioskuje do powiatu tureckiego o budowę tej ścieżki. Miejmy nadzieję, że Apel w końcu zmobilizuje władze Powiatu do rozpoczęcia jej realizacji.
MM

 b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-06_1.jpg b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-06_DSC05548.jpg b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-06_apel_01.jpg b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-06_DSC05554.jpg b_200_150_16777215_00___multimedia_foto_2017-06_DSC05557.jpg